Advertisement
Home
Konference NaSL - I. cirkulář Print E-mail
Written by Jan Kadavý   
Saturday, 24 July 2010
There are no translations available

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně,
Ústav hospodářské úpravy lesů

a
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů
 
pořádají 21. - 22. října 2010 konferenci
 
Nízký a střední les - plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa  
 
pod záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství.

Be first to comment this article | Views: 8590

Last Updated ( Saturday, 24 July 2010 )
Read more...
 
Modelové srovnání výnosovosti nízkého a vysokého dubového lesa Print E-mail
Written by Michal Kneifl   
Wednesday, 10 February 2010
There are no translations available

Pokud dnes chceme porovnat produkci vysokého lesa a lesa nízkého, musíme vycházet z ověřených empirických údajů, nebo modelových hodnot. Na stejném stanovišti dnes v ČR neexistují dva porosty stejné druhové skladby a zároveň různých hospodářských tvarů. V naší studii vycházíme z ověřených historických dat a tabulkových hodnot získaných na základě analýzy rozsáhlého dendrometrického šetření. Takováto šetření u nás prováděl v rozmezí let 1954 až 1967 Fedor Korsuň. Jako modelový případ jsme vybrali stanoviště lužního lesa, tedy těch nejlepších myslitelných bonit pro oba hospodářské tvary. Pro modelové kalkulace byly použity následující zdroje informací:
  • pro růst pařezin růstových tabulek pro výmladkový dub (KORSUŇ, 1954)
  • pro růst vysokého dubového lesa Schwappachových růstových tabulek pro dub v členění na relativní bonity výborné, středně dobré a špatné

Pro nízký les byly uplatněny tři varianty obmýtí a sice 20, 30 a 40 let. U lesa vysokého bylo obmýtí stanoveno v souladu s doporučením vyhlášky č. 83/1996 Sb. na 150 let. Výsledné srovnání objemové a hodnotové (při současných cenách sortimentů) produkce těchto dvou hospodářských tvarů je obsahem prezentovaného příspěvku. Pro modelovou sortimentaci bylo využito tabulek DEJMALA (1986) a pro kalkulaci hrubého výnosu průměných cen dubových sortimentů za rok 2008.

Výsledky modelového srovnání jsou v práci doloženy četnými tabelárními a grafickými výstupy.

Be first to comment this article | Views: 10841

Last Updated ( Friday, 12 February 2010 )
Read more...
 
Historický vývoj hospodářské úpravy lesů pro střední lesy Print E-mail
Written by Jan Kadavý   
Saturday, 19 September 2009
There are no translations available

V květnu před dvěmi roky se v Moravském Krumlově konal seminář s názvem "Jaká je budoucnost hospodaření ve středním lese?". Podařilo se nám získat souhlas s uveřejněním příspěvku jednoho z přednášejících na tomto serveru, kterým je pan inženýr Rostislav Boháček. Touto cestou mu za to moc děkujeme a jsme rádi, že tak můžeme jeho příspěvek zpřístupnit širokému okruhu čtenářů tohoto serveru. Zároveň ostatní přednášející z daného semináře žádáme, zda-li by se s námi nepodělili o jejich příspěvky? Rádi bychom je rovněž opublikovali na našem serveru. 

Přejeme příjemné čtení.

Be first to comment this article | Views: 13959

Last Updated ( Saturday, 19 September 2009 )
Read more...
 
Založení experimentální plochy nízkého a středního lesa projektu TARMAG na území ŠLP ML Křtiny Print E-mail
Written by Jan Kadavý   
Thursday, 09 July 2009
There are no translations available

Přinášíme třetí článek ze série příspěvků prezentovaných a publikovaných na semináři Nízké a střední lesy v krajině, který se konal 3. - 4. dubna 2009 v Brně. Příspěvek shrnuje úvahy předcházející výběru lokality a volbě designu a popisuje detailně metodiku založení experimentální plochy. Autoři dále specifikuji pravidla těžebních zásahů naplánovaných za účelem simulování vlivu nízkého a středního lesa na biodiverzitu ohrožených a chráněných druhů organismů. Následně pak zobrazuje stav před a po realizovaných těžebních zásazích, s důrazem na les střední. Zvláštní pozornost je zaměřena na hodnocení stavu potenciálních výstavkových stromů.

Be first to comment this article | Views: 19151

Last Updated ( Saturday, 11 July 2009 )
Read more...
 
Vyvětvovat či nevyvětvovat dubové výstavky? Print E-mail
Written by Jan Kadavý   
Saturday, 06 June 2009
There are no translations available

V září roku 1921 publikoval ZATLOUKAL v časopise Československý les článek, který nazval Dub jako výstavek. V něm se zamýšlí nad otázkou, zda vyvětvovat či naopak nevyvětvovat dubové výstavky? Závěry, které dokládá na konkrétních datech přírůstů z dubových výstavků, jsou dle našeho názoru natolik zajímavé, že jsme se rozhodli se o ně s vámi v tomto příspěvku podělit.

Be first to comment this article | Views: 10971

Last Updated ( Sunday, 07 June 2009 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 11 - 19 of 50
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0