Advertisement
Výskyt nízkého a středního lesa na území ŠLP Masarykův les Křtiny
Příspěvek přidal Jan Kadavý   
Monday, 11 May 2009
Přinášíme druhý článek ze série příspěvků prezentovaných a publikovaných na semináři Nízké a střední lesy v krajině, který se konal 3. - 4. dubna 2009 v Brně. Příspěvek mapuje historické a současné rozšíření nízkého (středního) lesa na území dnešního Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP), stanovuje potenciální rozšíření těchto tvarů v rámci soustavy NATURA 2000 a uvádí výsledky detailní analýzy původu porostů.

Napište první komentář | Shlédnutí: 11558

Aktualizováno ( Monday, 11 May 2009 )
Článek...
 
Návrat ke střednímu lesu v lesích města Ingolstadt
Příspěvek přidal Robert Knott   
Friday, 17 April 2009
Přinášíme první článek ze série příspěvků prezentovaných a publikovaných na semináři Nízké a střední lesy v krajině, který se konal 3. - 4. dubna 2009 v Brně.

Napište první komentář | Shlédnutí: 13749

Aktualizováno ( Friday, 17 April 2009 )
Článek...
 
O semináři „Nízké a střední lesy v krajině“
Příspěvek přidal Jan Kadavý   
Saturday, 11 April 2009
Začátkem dubna tohoto roku se na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně uskutečnil odborný seminář s názvem Nízké a střední lesy v krajině. Kromě již zmiňované Lesnické a dřevařské fakulty tento seminář dále spolupořádal Nadační fond prof. Augusta Bayera a Ministerstvo životního prostředí ČR. Seminář se uskutečnil i proto, neboť v současné době je na LDF MZLU v Brně kromě jiného řešen grant VaV MŽP TARMAG – Biodiverzita a cílový management ohrožených a vzácných organismů v biotopech nízkých a středních lesů v soustavě NATURA 2000. Grant je pětiletý a ukončen bude v roce 2011. Semináře se zúčastnilo přibližně 90 účastníků.

Napište první komentář | Shlédnutí: 12550

Aktualizováno ( Friday, 17 April 2009 )
Článek...
 
Odborná exkurze v městských lesích Ingolstadt
Příspěvek přidal Robert Knott   
Wednesday, 25 March 2009
V červenci roku 2008 navštívila část řešitelského týmu projektu Nízký a střední les - plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa lesní komplex v sousedním Německu nedaleko bavorského Ingolstadtu u obce Gerolfing. Podnětem byl článek lesního hospodáře pana Huberta Krenzlera Ingolstadt sází na střední les (Ingolstadt setzt auf Mittelwald ). Volný překlad tohoto článku byl publikován na webových stránkách projektu (www.nizkyles.cz). V následujícím textu přinášíme přehled základních informací, které jsme zaznamenali při odborné exkurzi na této zajímavé lokalitě.  Podrobné shrnutí poznatků, které jsme si odnesli z návštěvy Gerolfingské doubravy je publikováno v samostatném článku.

Napište první komentář | Shlédnutí: 42795

Aktualizováno ( Friday, 17 April 2009 )
Článek...
 
Vliv různých způsobů obnovy na pařezovou výmladnost v jižní části Apalačského pohoří (USA)
Příspěvek přidal Michal Kneifl   
Wednesday, 18 March 2009
Prací zabývajícími se výmladnou schopností dřevin v souvislosti s aktivním lesnickým hospodařením je dnes jako šafránu. O to větší radost způsobí zjištění, že tématem, které bylo po dlouhou dobu u nás odsunuto na okraj lesnického zájmu a které navíc bylo deklasováno na něco podřadného a nepatřičného, se ve světě zabývají vážně a bez předsudků. Přinášíme volný překlad článku Ch. J. Atwooda, T. R. Foxe a D.L. Loftise, týmu autorů z Virginské polytechniky a americké lesnické služby USDA-FS.

Napište první komentář | Shlédnutí: 9836

Aktualizováno ( Wednesday, 18 March 2009 )
Článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 16 - 20 z 50
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0