Advertisement
Home
Výskyt nízkého a středního lesa na území ŠLP Masarykův les Křtiny Print E-mail
Written by Jan Kadavý   
Monday, 11 May 2009
There are no translations available

Přinášíme druhý článek ze série příspěvků prezentovaných a publikovaných na semináři Nízké a střední lesy v krajině, který se konal 3. - 4. dubna 2009 v Brně. Příspěvek mapuje historické a současné rozšíření nízkého (středního) lesa na území dnešního Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP), stanovuje potenciální rozšíření těchto tvarů v rámci soustavy NATURA 2000 a uvádí výsledky detailní analýzy původu porostů.

Be first to comment this article | Views: 11557

Last Updated ( Monday, 11 May 2009 )
Read more...
 
Návrat ke střednímu lesu v lesích města Ingolstadt Print E-mail
Written by Robert Knott   
Friday, 17 April 2009
There are no translations available

Přinášíme první článek ze série příspěvků prezentovaných a publikovaných na semináři Nízké a střední lesy v krajině, který se konal 3. - 4. dubna 2009 v Brně.

Be first to comment this article | Views: 13748

Last Updated ( Friday, 17 April 2009 )
Read more...
 
O semináři „Nízké a střední lesy v krajině“ Print E-mail
Written by Jan Kadavý   
Saturday, 11 April 2009
There are no translations available

Začátkem dubna tohoto roku se na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně uskutečnil odborný seminář s názvem Nízké a střední lesy v krajině. Kromě již zmiňované Lesnické a dřevařské fakulty tento seminář dále spolupořádal Nadační fond prof. Augusta Bayera a Ministerstvo životního prostředí ČR. Seminář se uskutečnil i proto, neboť v současné době je na LDF MZLU v Brně kromě jiného řešen grant VaV MŽP TARMAG – Biodiverzita a cílový management ohrožených a vzácných organismů v biotopech nízkých a středních lesů v soustavě NATURA 2000. Grant je pětiletý a ukončen bude v roce 2011. Semináře se zúčastnilo přibližně 90 účastníků.

Be first to comment this article | Views: 12550

Last Updated ( Friday, 17 April 2009 )
Read more...
 
Odborná exkurze v městských lesích Ingolstadt Print E-mail
Written by Robert Knott   
Wednesday, 25 March 2009
There are no translations available

V červenci roku 2008 navštívila část řešitelského týmu projektu Nízký a střední les - plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa lesní komplex v sousedním Německu nedaleko bavorského Ingolstadtu u obce Gerolfing. Podnětem byl článek lesního hospodáře pana Huberta Krenzlera Ingolstadt sází na střední les (Ingolstadt setzt auf Mittelwald ). Volný překlad tohoto článku byl publikován na webových stránkách projektu (www.nizkyles.cz). V následujícím textu přinášíme přehled základních informací, které jsme zaznamenali při odborné exkurzi na této zajímavé lokalitě.  Podrobné shrnutí poznatků, které jsme si odnesli z návštěvy Gerolfingské doubravy je publikováno v samostatném článku.

Be first to comment this article | Views: 42795

Last Updated ( Friday, 17 April 2009 )
Read more...
 
Vliv různých způsobů obnovy na pařezovou výmladnost v jižní části Apalačského pohoří (USA) Print E-mail
Written by Michal Kneifl   
Wednesday, 18 March 2009
There are no translations available

Prací zabývajícími se výmladnou schopností dřevin v souvislosti s aktivním lesnickým hospodařením je dnes jako šafránu. O to větší radost způsobí zjištění, že tématem, které bylo po dlouhou dobu u nás odsunuto na okraj lesnického zájmu a které navíc bylo deklasováno na něco podřadného a nepatřičného, se ve světě zabývají vážně a bez předsudků. Přinášíme volný překlad článku Ch. J. Atwooda, T. R. Foxe a D.L. Loftise, týmu autorů z Virginské polytechniky a americké lesnické služby USDA-FS.

Be first to comment this article | Views: 9836

Last Updated ( Wednesday, 18 March 2009 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 16 - 24 of 50
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0