Advertisement
Proč znovuzavádět nízké a střední lesy v ČR?
Příspěvek přidal Jan Kadavý   
Friday, 06 March 2009
Koncem ledna tohoto roku se na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně konala konference s názvem "Stav a perspektivy rozvoje hospodářské úpravy lesů v ČR". Součástí sborníku příspěvků byl i článek části řešitelského kolektivu projektu NAZV ČR (Nízký a střední les - plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa) s názvem: Proč znovuzavádět nízké a střední lesy v ČR? Článek tímto na tomto místě přinášíme v plném znění. Příjemné čtení přejí autoři.

Napište první komentář | Shlédnutí: 13067

Aktualizováno ( Saturday, 07 March 2009 )
Článek...
 
Světlostní přírůst výstavkových stromů středního lesa
Příspěvek přidal Jan Kadavý   
Wednesday, 18 February 2009
Základem obhospodařování středního lesa je tvorba a péče o kvalitní výstavkové stromy. Ty jsou díky tomu schopny nabývat velkých dimenzí a zároveň tak produkovat kvalitní cenné sortimenty. Tyto stromy jsou základem dlouhodobě vyrovnaného a ekonomicky efektivního hospodaření konkrétního lesního majetku.

Napište první komentář | Shlédnutí: 11766

Aktualizováno ( Friday, 06 March 2009 )
Článek...
 
Seriál příspěvků o převodech lesa – VI. (Metoda Utinkova)
Příspěvek přidal Jan Kadavý   
Tuesday, 30 December 2008
Seriál příspěvků o převodech lesa nízkého na les vysoký (střední) ukončujeme popisem metody, která je snahou o skloubení v úvodních příspěvcích již popsaných metod a návrhem na vlastní řešení této problematiky. Záměrně tak zakončujeme tento cyklus pojednáním o převodu na les střední pro konkrétní oblast, kterou v tomto případě jsou lesy města Moravský Krumlov.

Napište první komentář | Shlédnutí: 9452

Aktualizováno ( Tuesday, 30 December 2008 )
Článek...
 
Jak dál s pěstováním nepravých kmenovin?
Příspěvek přidal Robert Knott   
Wednesday, 10 December 2008
Přinášíme příspěvek, který byl prezentován na mezinárodni konferenci Pěstování lesů na počátku 21. století (Silviculture at the beginníng of 21st century), která se konala 9.-10. 9. 2008 v Kostelci nad Černými lesy.  Hlavní součástí textu je analýza konkrétních převodů provedených v minulosti na vybraném  území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Zároveň je popisován návrh založení demonstračního a výzkumného objektu vybraného území v rámci projektu Nízký a střední les – plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa.

Napište první komentář | Shlédnutí: 10603

Aktualizováno ( Wednesday, 10 December 2008 )
Článek...
 
Seriál příspěvků o převodech lesa – V. (Směrnice 1958)
Příspěvek přidal Jan Kadavý   
Friday, 28 November 2008
Nejen pro srovnání s metodou, kterou jsme představili v minulém díle našeho seriálu, přinášíme popis metod převodů na základě Rámcové směrnice pro převody výmladkových lesů na lesy vysokokmenné z roku 1958. Popis těchto postupů pokládáme za důležitý především proto, neboť touto směrnicí byl nastolen převod lesů nízkých na lesy vysoké pro celé území našeho státu (státních lesů). 

Napište první komentář | Shlédnutí: 9325

Aktualizováno ( Friday, 28 November 2008 )
Článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 21 - 25 z 50
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0