Advertisement
Převody vysokého lesa na střední podle H. Cotty
Příspěvek přidal Michal Kneifl   
Monday, 20 August 2007
Dostáváme se k poslednímu ze série překladů děl Heinricha Cotty. Tentokrát se budeme zabývat převodem lesa vysokokmenného na les střední a úskalími tohoto počinu. Text pochází z knihy uvedené u předchozích dvou článků. Opět jsme použili volného překladu dnešní mluvou, aby text byl srozumitelný širokému okruhu čtenářů.

Napište první komentář | Shlédnutí: 9828

Aktualizováno ( Wednesday, 11 June 2008 )
Článek...
 
Heinrich Cotta a střední les
Příspěvek přidal Michal Kneifl   
Friday, 17 August 2007
Přinášíme volné pokračování článku, který byl věnován nízkému lesu podle Heinricha Cotty . Jelikož se domníváme, že jeho myšlenky jsou i v dnešní době velmi zajímavé, přečtěte si, co soudil o lese středním...

Napište první komentář | Shlédnutí: 9931

Aktualizováno ( Thursday, 20 September 2007 )
Článek...
 
Heinrich Cotta a nízký les
Příspěvek přidal Michal Kneifl   
Wednesday, 15 August 2007
Při literárních  rešerších jsme zjistili, že od určitého období se jak u nás, tak v Evropě hovoří už pouze o převodech nízkých lesů na lesy vysoké. Ve dvacátém století, jak jsme zjistili, již nízkým lesům „pšenka nekvetla“. Důvodem byl hlavně nedostatek silnějšího užitkového dříví a také jeho vysoká cena, proto se stalo „módním“ převádět pařeziny na vysoký les. Museli jsme proto v našich rešerších hlouběji do historie. Podívejte se, co o nízkém lese napsal otec holosečného hospodářství a zakladatel saské lesnické školy, slavný německý lesník Heinrich Cotta . Jelikož je originální článek psán Němčinou 19. století, dovolili jsme si jej volně přeložit do mluvy dnešní doby. Jestli se nám to povedlo, posuďte sami...

Napište první komentář | Shlédnutí: 11884

Aktualizováno ( Thursday, 23 August 2007 )
Článek...
 
Pochůzka po převodech v lesích obce Hradčovice u Uherského Brodu
Příspěvek přidal Jan Kadavý   
Wednesday, 08 August 2007

Dopisem ze dne 11.července tohoto roku jsme byli osloveni panem Aloisem Martincem, abychom, máme-li zájem, se přijeli podívat do porostů, ve kterých aktivně 43 let hospodařil. V dopise stálo, že se celý život věnuje problematice převodů pařezin v okolí Uherského Brodu. Nedalo nám to, abychom pana Martince tedy nenavštívili a rádi jsme tak jeho pozvání přijali. Na začátku měsíce srpna jsme k němu zavítali a o některé postřehy, z jím v dané oblasti prováděných převodů, bychom se s vámi rádi podělili.

Napište první komentář | Shlédnutí: 26887

Aktualizováno ( Tuesday, 04 September 2007 )
Článek...
 
Jakou plochu území našeho státu vlastně pokrývají nízké a střední lesy? - část II. dokončení
Příspěvek přidal Jan Kadavý   
Monday, 16 July 2007

Přinášíme dokončení článku, který si kladl za cíl odpovědět na otázku, jakou plochu na území našeho státu zaujímají nízké a střední lesy. V minulém příspěvku jsme se podívali trochu do historie vývoje těchto tvarů lesa. Bylo konstatováno, že v minulosti tyto tvary postupně ztrácely na významu (zmenšovaly svoji plochu). Jaká je však v současnosti jejich plocha? Na to se pokusíme odpovědět v tomto příspěvku.

Napište první komentář | Shlédnutí: 10320

Aktualizováno ( Monday, 29 December 2008 )
Článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 41 - 45 z 50
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0