Advertisement
Home
Převody vysokého lesa na střední podle H. Cotty Print E-mail
Written by Michal Kneifl   
Monday, 20 August 2007
There are no translations available

Dostáváme se k poslednímu ze série překladů děl Heinricha Cotty. Tentokrát se budeme zabývat převodem lesa vysokokmenného na les střední a úskalími tohoto počinu. Text pochází z knihy uvedené u předchozích dvou článků. Opět jsme použili volného překladu dnešní mluvou, aby text byl srozumitelný širokému okruhu čtenářů.

Be first to comment this article | Views: 9812

Last Updated ( Wednesday, 11 June 2008 )
Read more...
 
Heinrich Cotta a střední les Print E-mail
Written by Michal Kneifl   
Friday, 17 August 2007
There are no translations available

Přinášíme volné pokračování článku, který byl věnován nízkému lesu podle Heinricha Cotty . Jelikož se domníváme, že jeho myšlenky jsou i v dnešní době velmi zajímavé, přečtěte si, co soudil o lese středním...

Be first to comment this article | Views: 9910

Last Updated ( Thursday, 20 September 2007 )
Read more...
 
Heinrich Cotta a nízký les Print E-mail
Written by Michal Kneifl   
Wednesday, 15 August 2007
There are no translations available

Při literárních  rešerších jsme zjistili, že od určitého období se jak u nás, tak v Evropě hovoří už pouze o převodech nízkých lesů na lesy vysoké. Ve dvacátém století, jak jsme zjistili, již nízkým lesům „pšenka nekvetla“. Důvodem byl hlavně nedostatek silnějšího užitkového dříví a také jeho vysoká cena, proto se stalo „módním“ převádět pařeziny na vysoký les. Museli jsme proto v našich rešerších hlouběji do historie. Podívejte se, co o nízkém lese napsal otec holosečného hospodářství a zakladatel saské lesnické školy, slavný německý lesník Heinrich Cotta . Jelikož je originální článek psán Němčinou 19. století, dovolili jsme si jej volně přeložit do mluvy dnešní doby. Jestli se nám to povedlo, posuďte sami...

Be first to comment this article | Views: 11869

Last Updated ( Thursday, 23 August 2007 )
Read more...
 
Pochůzka po převodech v lesích obce Hradčovice u Uherského Brodu Print E-mail
Written by Jan Kadavý   
Wednesday, 08 August 2007
There are no translations available

Dopisem ze dne 11.července tohoto roku jsme byli osloveni panem Aloisem Martincem, abychom, máme-li zájem, se přijeli podívat do porostů, ve kterých aktivně 43 let hospodařil. V dopise stálo, že se celý život věnuje problematice převodů pařezin v okolí Uherského Brodu. Nedalo nám to, abychom pana Martince tedy nenavštívili a rádi jsme tak jeho pozvání přijali. Na začátku měsíce srpna jsme k němu zavítali a o některé postřehy, z jím v dané oblasti prováděných převodů, bychom se s vámi rádi podělili.

Be first to comment this article | Views: 26865

Last Updated ( Tuesday, 04 September 2007 )
Read more...
 
Jakou plochu území našeho státu vlastně pokrývají nízké a střední lesy? - část II. dokončení Print E-mail
Written by Jan Kadavý   
Monday, 16 July 2007
There are no translations available

Přinášíme dokončení článku, který si kladl za cíl odpovědět na otázku, jakou plochu na území našeho státu zaujímají nízké a střední lesy. V minulém příspěvku jsme se podívali trochu do historie vývoje těchto tvarů lesa. Bylo konstatováno, že v minulosti tyto tvary postupně ztrácely na významu (zmenšovaly svoji plochu). Jaká je však v současnosti jejich plocha? Na to se pokusíme odpovědět v tomto příspěvku.

Be first to comment this article | Views: 10298

Last Updated ( Monday, 29 December 2008 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 41 - 49 of 50
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0