Advertisement
Home
Nízké a střední lesy v ČR Print E-mail
Written by Jan Kadavý   
Friday, 24 August 2007
There are no translations available

Volně navazujeme na článek, který byl na tomto serveru publikován v měsíci červnu a snažil se odpovědět na otázku, zda a případně na jak velké ploše se v ČR vyskytují lesy tvarů lesa nízkého a lesa středního (článek). Jako podklad jsme tehdy použili oficiální statistiky, tj. data ze Souhrnných lesních hospodářských plánů (SLHP 2000) a Národní inventarizace lesů ČR (NIL ČR 2001-2004, www.uhul.cz). V tomto článku opět využijeme údajů těchto statistik, zajímat nás však bude, kde konkrétně a na jak velkých územích se tyto tvary lesa vyskytují na území našeho státu.

Comments (2) | Views: 13218

Last Updated ( Wednesday, 05 September 2007 )
Read more...
 
Nízké a střední lesy Evropy Print E-mail
Written by Jan Kadavý   
Wednesday, 22 August 2007
There are no translations available

Kde se v současné době v Evropě můžeme setkat s tvarem lesa nízkého a lesa středního? Který ze států Evropské unie (EU) je nejvíce pokryt těmito tvary lesa? Jsou tyto lesy využívány k produkci dřeva a nebo se jedná pouze o lesy, které si tyto státy ponechávají z hlediska plnění jiných, tzv. mimoprodukčních funkcí lesa? Toto jsou jen některé z otázek, na které bychom chtěli v následujícím příspěvku odpovědět a s vámi se o ně podělit. 

Be first to comment this article | Views: 10027

Last Updated ( Wednesday, 22 August 2007 )
Read more...
 
Péče o výmladkové lesy z různých dřevin (Heyer) Print E-mail
Written by Michal Kneifl   
Wednesday, 22 August 2007
There are no translations available

V rychlém sledu zveřejňujeme druhou část pojednání Carla Heyera o pěstování nízkého lesa. Tentokrát si detailně všímáme specifik a zvláštností pěstování jednotlivých dřevin vhodných pro výmladkové hospodářství. Že se opravdu jedná o zajímavé informace, se můžete přesvědčit sami. Přejeme vám příjemné čtení.

Be first to comment this article | Views: 28131

Last Updated ( Saturday, 11 October 2008 )
Read more...
 
Statě Karla Heyera o nízkém a středním lese Print E-mail
Written by Michal Kneifl   
Wednesday, 22 August 2007
There are no translations available

Přinášíme další překlad, tentokrát od jiného významného lesníka, Karla Heyera. Heyer byl Cottovým současníkem, žil v letech 1797 - 1856 a je pokládán (spolu s Cottou, Hartigem, Pfeilem a Hundeshagenem) za tzv. lesnické klasiky - polyhistory. Jeho pojednání o nízkém a středním lese jsou vyčerpávající. Posuďte sami..

Comments (1) | Views: 18343

Last Updated ( Wednesday, 18 March 2009 )
Read more...
 
Převody vysokého lesa na střední podle H. Cotty Print E-mail
Written by Michal Kneifl   
Monday, 20 August 2007
There are no translations available

Dostáváme se k poslednímu ze série překladů děl Heinricha Cotty. Tentokrát se budeme zabývat převodem lesa vysokokmenného na les střední a úskalími tohoto počinu. Text pochází z knihy uvedené u předchozích dvou článků. Opět jsme použili volného překladu dnešní mluvou, aby text byl srozumitelný širokému okruhu čtenářů.

Be first to comment this article | Views: 9735

Last Updated ( Wednesday, 11 June 2008 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 37 - 45 of 50
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0