Advertisement
Jakou plochu území našeho státu vlastně pokrývají nízké a střední lesy? - část I.
Příspěvek přidal Jan Kadavý   
Friday, 22 June 2007

Na takto jednoduše položenou otázku neexistuje, zdá se, jednoznačná odpověď. Obecně je nejen v laické veřejnosti tradováno, že pařeziny (nízký les) se již u nás téměř nevyskytují, a pokud ano, tak na velmi malé ploše čítající asi několik  desítek hektarů? Když se pak zamýšlíme v duchu výše položené otázky nad případnou plochou středního lesa, snad připouštíme, že tento tvar se pravděpodobně bude vyskytovat na větší ploše než by to bylo v případě lesa nízkého. Na jak velké ploše se ale ve skutečnosti vyskytuje? Jakou plochu tyto tvary lesa v současnosti skutečně zaujímají z celkové porostní plochy v ČR? Na to se pokusíme odpovědět v následujícím článku.

Napište první komentář | Shlédnutí: 11232

Aktualizováno ( Monday, 16 July 2007 )
Článek...
 
O semináři "Jaká je budoucnost hospodaření ve středním lese?"
Příspěvek přidal Jan Kadavý   
Friday, 01 June 2007
24. a 25. května tohoto roku se v Moravském Krumlově konal seminář, který pořádala ČLS, pobočka PRO SILVA BOHEMICA a Městské lesy Moravský Krumlov, s.r.o. pod názvem „Jaká je budoucnost hospodaření ve středním lese?“. Část řešitelského kolektivu Projektu (Nízký a střední les jako alternativa hospodaření) se tohoto semináře zúčastnila, a proto vám přinášíme popis průběhu tohoto semináře.

Napište první komentář | Shlédnutí: 118966

Aktualizováno ( Friday, 01 June 2007 )
Článek...
 
Úvod webu
Příspěvek přidal Jan Kadavý   
Tuesday, 15 May 2007

Po roce 1989 došlo ke změnám v držbě lesních majetků. Velká výměra lesů byla navrácena původním majitelům. Značnou část z tohoto počtu tvoří drobní vlastníci s majetky, jejichž struktura neumožňuje, či jen ve velmi omezené míře, vyrovnané hospodaření v kratším a střednědobém časovém horizontu. Z pohledu ochrany přírody je patrná obecná snaha po prodlužování obmýtí (a to i v hospodářských lesích). Tento požadavek je podporován myšlenkou, že starší porosty jsou strukturovanější a vyznačují se větší biologickou rozmanitostí – biodiverzitou.

Aktualizováno ( Friday, 23 March 2012 )
Článek...
 
Účel webu
Příspěvek přidal Jan Kadavý   
Tuesday, 15 May 2007

Na energetickém trhu dochází v současnosti ke zvyšování cen paliv (neobnovitelných zdrojů). Biomasa (palivové dříví, štěpka) se stává jedním z možných alternativních zdrojů energie. Již v současnosti se projevuje výrazný nárůst cen kvalitního palivového dříví. Produkce palivového dříví v lese by se proto mohla stát jedním z výrazných ekonomických stimulů lesního hospodářství, zejména drobných a středních vlastníků lesa.

Aktualizováno ( Friday, 23 March 2012 )
Článek...
 
Cíl projektu
Příspěvek přidal Jan Kadavý   
Wednesday, 16 May 2007

Cílem projektu je poskytnout vlastníkovi lesního majetku, odbornému lesnímu hospodáři a státní správě fundovaný podklad pro alternativní způsob hospodaření, při němž bude lépe prosperovat v souladu s udržením biodiverzity a podpořením ostatních funkcí lesa.

Aktualizováno ( Monday, 09 March 2009 )
Článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 46 - 50 z 50
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0