Slovníček pojmů
Slovníček základních pojmů k problematice nízkého a středního lesa. Přidávat a definovat nové pojmy mohou pouze registrovaní (přihlášení) uživatelé na tomto serveru.
K zobrazení položek slovníku můžete použít vyhledávání.

začíná na obsahuje přesný výraz

Přidat výraz

Všechno | C | D | E | H | K | L | N | O | P | R | T | V


O
Ve slovníku existuje 4 položek.
Strany: 1
Výraz Definice
obmýtí
Autor: V. Hurt
Obmýtí je produkční doba stanovená na základě produkčních a ekonomických úvah. Liší se podle druhu dřevin, stanovištních podmínek (bonity), tvaru lesa, hospodářského způsobu, původu porostu a dané tržní situace. V užším smyslu doba produkční vyjadřuje dobu potřebnou k vyprodukování daného sortimentu, např. pro produkci smrkových tyčí 2O let, dubových dýhových výřezů až 16O let atd. (Tesař a kol. 1996).
 
obmýtí v lese nízkém
Autor: V. Hurt
Je určeno především optimální výmladností, druhem a výší očekávané produkce a je vázáno i na úrodnost stanoviště. Běžně se pohybuje v rozmezí 5 (vrbové prutníky) až 40 (dub, habr, buk), v některých případech až 60 let (olše).
 
obmýtí výstavků středního lesa
Autor: V. Hurt
Je závislé na obmýtí spodního porostu, protože je jeho násobkem. Růst porostu je samozřejmě větší na živných a bohatých půdách. Naopak na chudých až chudších je pozvolný a nastává rozšiřování koruny, která je oproti bohatším stanovištím nasazena nízko. Proto se na produkčně slabších půdách prodlužujeme obmýtí spodního porostu, aby budoucí výstavky dorůstaly do vyšších výškových tříd a nenastalo vytváření silných spodních větví. Pozitiva má i krátké obmýtí. To lépe udržuje výmladnost spodního porostu a dovoluje častější prohlídku technických parametrů výstavků. Dlouhé obmýtí významně zeslabuje výmladnost pařezů některých dřevin a může docházet k předržení tvarově nevhodných a nezdravých výstavků.
 
obnova v lese středním
Autor: V. Hurt
Obnova v lese středním probíhá vegetativní i generativní cestou. Nejvíce zmlazují výmladky pod clonou než na holině. Obnova se v tomto hospodářském tvaru děje generativně prostřednictvím výstavků a vegetativně pařezovými výmladky (odnožemi), popř. umělým doplněním sazenicemi. To není zpravidla nutné v případě, kdy byly těžba provedena v kratším obmýtí než 40 let (Polanský 1956).
 


Všechno | C | D | E | H | K | L | N | O | P | R | T | V


Glossary V2.0
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0