Slovníček pojmů
Slovníček základních pojmů k problematice nízkého a středního lesa. Přidávat a definovat nové pojmy mohou pouze registrovaní (přihlášení) uživatelé na tomto serveru.
K zobrazení položek slovníku můžete použít vyhledávání.

začíná na obsahuje přesný výraz

Přidat výraz

Všechno | C | D | E | H | K | L | N | O | P | R | T | V


R
Ve slovníku existuje 3 položek.
Strany: 1
Výraz Definice
rízkování
Autor: V. Hurt
Jeden z mnoha způsobů vegetativní obnovy, v dnešní době nabývá na významu – pěstování topolů, vrb a jejich porostů pro energetické a papírenské účely. Další využití nachází při udržování původních populací dřevin.
 
růst a produkce pařeziny
Autor: V. Hurt
Pařezové výmladky mají ve srovnání s jedinci semenného původu daleko rychlejší růst, který také dříve vrcholí. Výškový a tloušťkový růst vrcholí asi o 10 až 20 let dříve než u jedinců generativního původu a poměrně rychle (po 20 až 30 letech) ochabuje. Průměrný celkový přírůst (CPP) vrcholí v pařezinách asi o 20 až 30 let dříve než v kmenovinách. Významný rozdíl byl zjištěn v době jeho vrcholení. Proto je možno les nízký těžit daleko dříve než kmenovinu a to bez výraznějších produkčních ztrát. Pokud se, ale pařezina vytěží ještě před kulminací CPP, dochází stejně jako u kmenoviny k produkčním ztrátám. Proto jsou mnohdy v nízkém lese upřednostňovány dřeviny s rychlou kulminací přírůstu. Produkční výsledky ve zvýšené míře ovlivňují stanovištní poměry (Vyskot a kol. 1978).
 
růst výmladků
Autor: V. Hurt
Z počátku roste výmladek (pařezový) díky možnosti čerpat živiny z živých kořenových systémů velmi rychle (rychleji než u jedinců generativního původu), proto výškový i tloušťkový přírůst dřevin kulminuje podle úrodnosti stanoviště o 20 - 30 let dříve než v lese semenném. Rychlost růstu, ale i výmladnost se výrazně mění v čase a také v závislosti na bohatosti stanoviště. Na chudších stanovištích přírůst kulminuje později než na stanovištích bohatých. Zároveň a toho je velmi dobrým příkladem nepravá kmenovina se při jejich předržení růst výrazně zpomalí. Další viz. - růst a produkce v pařezině.
 


Všechno | C | D | E | H | K | L | N | O | P | R | T | V


Glossary V2.0
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0