Mainscreen Mainscreen > Gerolfinger Eichenwald > Zastávka 1

Zastávka 1

V porostu v dobe tezby pred 9 lety (1999) prevladala ve spodni etazi liska, dnes prevlada v dolni etazi jasan, javor, lipa.
4 media found - you are at page 1 of 1
Zastávka č. 1_1
1595 hits

Zastávka č. 1_2
1513 hits

Zastávka č. 1_3
1484 hits

Zastávka č. 1_4
1486 hits

 

1

Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0