Main Articles
Odborná exkurze v městských lesích Ingolstadt Print E-mail
Written by Robert Knott   
Wednesday, 25 March 2009
There are no translations available

V červenci roku 2008 navštívila část řešitelského týmu projektu Nízký a střední les - plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa lesní komplex v sousedním Německu nedaleko bavorského Ingolstadtu u obce Gerolfing. Podnětem byl článek lesního hospodáře pana Huberta Krenzlera Ingolstadt sází na střední les (Ingolstadt setzt auf Mittelwald ). Volný překlad tohoto článku byl publikován na webových stránkách projektu (www.nizkyles.cz). V následujícím textu přinášíme přehled základních informací, které jsme zaznamenali při odborné exkurzi na této zajímavé lokalitě.  Podrobné shrnutí poznatků, které jsme si odnesli z návštěvy Gerolfingské doubravy je publikováno v samostatném článku.

Be first to comment this article | Views: 42785

Last Updated ( Friday, 17 April 2009 )
Read more...
 
Vliv různých způsobů obnovy na pařezovou výmladnost v jižní části Apalačského pohoří (USA) Print E-mail
Written by Michal Kneifl   
Wednesday, 18 March 2009
There are no translations available

Prací zabývajícími se výmladnou schopností dřevin v souvislosti s aktivním lesnickým hospodařením je dnes jako šafránu. O to větší radost způsobí zjištění, že tématem, které bylo po dlouhou dobu u nás odsunuto na okraj lesnického zájmu a které navíc bylo deklasováno na něco podřadného a nepatřičného, se ve světě zabývají vážně a bez předsudků. Přinášíme volný překlad článku Ch. J. Atwooda, T. R. Foxe a D.L. Loftise, týmu autorů z Virginské polytechniky a americké lesnické služby USDA-FS.

Be first to comment this article | Views: 9823

Last Updated ( Wednesday, 18 March 2009 )
Read more...
 
Why re-introduce coppice and coppice-with-standards in CR? Print E-mail
Written by Jan Kadavý   
Friday, 06 March 2009
Koncem ledna tohoto roku se na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně konala konference s názvem "Stav a perspektivy rozvoje hospodářské úpravy lesů v ČR". Součástí sborníku příspěvků byl i článek části řešitelského kolektivu projektu NAZV ČR (Nízký a střední les - plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa) s názvem: Proč znovuzavádět nízké a střední lesy v ČR? Článek tímto na tomto místě přinášíme v plném znění. Příjemné čtení přejí autoři.

Be first to comment this article | Views: 13067

Last Updated ( Saturday, 07 March 2009 )
Read more...
 
Struktura dat projektu Print E-mail
Written by Jan Kadavý   
Friday, 20 February 2009
There are no translations available

Last Updated ( Friday, 20 February 2009 )
Read more...
 
Světlostní přírůst výstavkových stromů středního lesa Print E-mail
Written by Jan Kadavý   
Wednesday, 18 February 2009
There are no translations available

Základem obhospodařování středního lesa je tvorba a péče o kvalitní výstavkové stromy. Ty jsou díky tomu schopny nabývat velkých dimenzí a zároveň tak produkovat kvalitní cenné sortimenty. Tyto stromy jsou základem dlouhodobě vyrovnaného a ekonomicky efektivního hospodaření konkrétního lesního majetku.

Be first to comment this article | Views: 11764

Last Updated ( Friday, 06 March 2009 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Results 19 - 27 of 71
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0