Pochůzka po převodech v lesích obce Hradčovice u Uherského Brodu Tisk E-mail
Příspěvek přidal Jan Kadavý   
Wednesday, 08 August 2007

Dopisem ze dne 11.července tohoto roku jsme byli osloveni panem Aloisem Martincem, abychom, máme-li zájem, se přijeli podívat do porostů, ve kterých aktivně 43 let hospodařil. V dopise stálo, že se celý život věnuje problematice převodů pařezin v okolí Uherského Brodu. Nedalo nám to, abychom pana Martince tedy nenavštívili a rádi jsme tak jeho pozvání přijali. Na začátku měsíce srpna jsme k němu zavítali a o některé postřehy, z jím v dané oblasti prováděných převodů, bychom se s vámi rádi podělili.

Pan Alois Martinec pracuje již téměř 50 let v pařezinách, resp. v lese sdruženém (středním). Má zkušenosti ze služby jak ve státních, tak i obecních lesích, ve kterých v současné době jako důchodce provádí odborného lesního hospodáře. Konkrétně se jedná o lesní majetky obcí Hradčovice, Popovice a singulární lesy obce Nedachlebice nedaleko Uherského Brodu ve Zlínském kraji.

Stručná charakteristika převodů:

- od počátku svého působení zde pokračuje (navazuje) v převodech dubo-habrových pařezin
- prvopočátky těchto převodů vycházejí ze zásad Wiehlových, které byly na zdejších majetcích následně rozpracovány lesmistrem Wachtlem
- ukázka převodů jak výchovou, tak umělou obnovou:

o postupu převodu rozhoduje stav a dřevinné složení náletu (obecně zrekapitulováno: lípo-lískový nálet je převáděn uměle)
dubo-habřiny jsou převáděny výchovou, tj. se soustavnou podporou dubu (orientace na kvalitní cenný sortiment) - patrná tendence směřující k:

vytváření etážovitých porostů
tvorbě horní etáže, která je tvořena dubovými výstavky (snaha po dosažení kvalitních sortimentů v rámci možností, které dávají lokální stanovištní a dřevinné poměry)
tvorbě střední a spodní etáže, která je tvořena především habrem
použití zásad jednotlivého výběru a to jak z pohledu výchovy, tak obnovy (pokud to není nutné, nevytváříme holiny a pracujeme s přirozenou obnovou) s cílem dosažení výhledově předpokládaného až ideálu výběrného lesa

- je možno konstatovat, že je možné, s použitím až jednotlivého výběru stromů takto obhospodařovaných porostů, dosáhnout ekonomické rentability spravovaného majetku

- snaha o docílení pestřejší dřevinné skladby v rámci spravovaného majetku (ukázka převodů mimo jiné na smrk, borovici a habr v různých směsích s dalšími doprovodnými dřevinami, především s bukem a modřínem)

V průběhu pochůzky pan Martinec několikrát konstatoval, že jako praktický lesník nikdy neměl problémy s vypracováváním LHP (lesního hospodářského plánu) pro jím spravované majetky. Konstatoval, že byly následně státní správou akceptovány i jeho návrhy na doplnění stávajících HS (hospodářských souborů) o HS 1257 s dobou obmýtí 70 let a s počátkem obnovy v 61 letech a např. o HS 198 s obmýtím 30 let.

Máte-li zájem se podívat, jak takto spravované (převáděné a převedené) porosty v současnosti vypadají, pak jen stačí zavítat do naší fotogalerie!

Panu Martincovi tímto mockrát děkujeme, že si na nás našel čas a provedl nás po jím spravovaných porostech.


Shlédnutí: 26866

Napište první komentář
RSS komentáře

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

Aktualizováno ( Tuesday, 04 September 2007 )
 
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0