Advertisement
Nízké a střední lesy Evropy Tisk E-mail
Příspěvek přidal Jan Kadavý   
Wednesday, 22 August 2007
Kde se v současné době v Evropě můžeme setkat s tvarem lesa nízkého a lesa středního? Který ze států Evropské unie (EU) je nejvíce pokryt těmito tvary lesa? Jsou tyto lesy využívány k produkci dřeva a nebo se jedná pouze o lesy, které si tyto státy ponechávají z hlediska plnění jiných, tzv. mimoprodukčních funkcí lesa? Toto jsou jen některé z otázek, na které bychom chtěli v následujícím příspěvku odpovědět a s vámi se o ně podělit.  Abychom byli schopni odpovědět na výše položené otázky, začali jsme hledat zdroje, které by nám k řešení tohoto úkolu mohly být nápomocny.  Dále jsme chtěli, aby informace v nich uvedené nebyly příliš staré a poskytly nám tak věrný obraz o současném skutečném výskytu těchto tvarů lesa v Evropě. Výběr jsme záměrně zúžili na státy EU. Dospěli jsme k názoru, že k řešení tohoto problému vystačíme s údaji, které jsou uvedeny ve zprávě ekonomické komise UN-ECE/FAO z roku 2000.

Prvním problémem se kterým je nutné se vyrovnat na samotném začátku řešení tohoto úkolu je ten fakt, že údaje v této zprávě uvedené neoddělují a tedy zvlášť neevidují tvar lesa nízkého a zvlášť tvar lesa středního. Tyto údaje jsou uvedeny společně pro oba tvary lesa. Dalším problémem může například být ta skutečnost, že data v této zprávě uvedená pocházejí z různých informačních zdrojů (lesní hospodářské plány, národní inventarizace lesů či odhady expertů FAO v jednotlivých státech). I tak  je však možno konstatovat, že se jedná o materiál s velmi vysokým informačním potenciálem.

Evropské nízké a střední lesy


S nízkými a středními lesy se v Evropě můžeme setkat na poměrně velkých územích. Dle našeho očekávání plošně největším státem, kde se tyto lesy vyskytují na největší ploše je Francie. Plocha těchto lesů zde představuje 6 822 000 ha! Za Francií pak následuje Itálie (5 189 000 ha) a Španělsko (3 453 000 ha). Plochy lesů nízkých a středních v ostatních státech EU jsou předmětem níže uvedeného obrázku.

1

Situace se nám však může změnit, když například budeme chtít vědět, ve kterém státě dosahuje plocha těchto lesů největšího podílu z jeho celkové plochy porostní půdy. V tomto případě pak budeme nuceni konstatovat, že největší podíl těchto tvarů lesa vykazuje Řecko (65 %), které je následováno Itálií (53%) a Francií (45%). Opět další státy EU a hodnoty podílů ploch lesů nízkých a středních z celkové porostní plochy jsou obsahem níže uvedeného obrázku.

2

Dále nás zajímalo, jak velká část z plochy těchto tvarů lesa v jednotlivých státech je využívána k produkční či mimoprodukční funkci (např. lesy ochranné apod.).  V případě například již výše uvedených států s největší plochou lesů středních a nízkých pak můžeme dospět k následujícím údajům. Zajímavým se jistě z tohoto pohledu jeví 100%-tní využití nízkých a středních lesů ve Francii! Itálie vykazuje 65%-tní podíl a Španělsko již například pouze 47%-tní podíl, což znamená, že více než polovina lesů středních a nízkých slouží ve Španělsku k plnění mimoprodukčních funkcí. Vysoké podíly využití lesů středních a nízkých k produkci dřeva (100%) pak vykazují především ty státy, které mají poměrně malou plochu těchto lesů na svém území (např. Dánsko či Česká Republika), jak je dobře patrno z níže uvedeného obrázku.

3

(Pozn.: Uvedeny jsou pouze ty státy EU, které do výše zmiňované  zprávy dodaly data).

Nakonec nás zajímalo, jak velký je v současnosti podíl obnovy pouze pařezovými výmladky z celkové obnovy  lesa jednotlivých států EU. Z tohoto pohledu se jistě jako velmi slibné jeví údaje, které jsou vztaženy k Francii, Portugalsku a Itálii, kde tento podíl dosahuje úctyhodných  66%, 53% resp. 44%! O hodnotách této veličiny v ostatních státech EU si na základě níže uvedeného obrázku můžete udělat představu sami. Nutno zde však podotknout, že bohužel data nejsou úplná, neboť některé státy data tohoto charakteru do námi analyzované zprávy nedodaly (např. Španělsko či Řecko aj.).

4

Závěr

Evropské lesy tvaru lesa nízkého a lesa středního se vyskytují především v jižní části (státech) EU. Za stát s největší plochou těchto lesů  můžeme jednoznačně považovat Francii, kde tyto lesy  slouží především k produkčním účelům, tj. produkci dřeva. Les nízký a les střední se vyskytuje na více jak 14% z celkové rozlohy porostní půdy států EU.

Shlédnutí: 10115

Napište první komentář
RSS komentáře

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

Aktualizováno ( Wednesday, 22 August 2007 )
 
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0