Advertisement
Nízké a střední lesy v ČR Tisk E-mail
Příspěvek přidal Jan Kadavý   
Friday, 24 August 2007
Volně navazujeme na článek, který byl na tomto serveru publikován v měsíci červnu a snažil se odpovědět na otázku, zda a případně na jak velké ploše se v ČR vyskytují lesy tvarů lesa nízkého a lesa středního (článek). Jako podklad jsme tehdy použili oficiální statistiky, tj. data ze Souhrnných lesních hospodářských plánů (SLHP 2000) a Národní inventarizace lesů ČR (NIL ČR 2001-2004, www.uhul.cz). V tomto článku opět využijeme údajů těchto statistik, zajímat nás však bude, kde konkrétně a na jak velkých územích se tyto tvary lesa vyskytují na území našeho státu.

 

Vycházejíc z uvedených zdrojů, nutno je na tomto místě upozornit na tu skutečnost, že v případě NIL ČR je základní vyhodnocovací jednotkou buď úroveň celé České republiky a nebo úroveň kraje. V případě SLHP pak kromě zmiňovaných dvou vyhodnocovacích úrovní přistupuje ještě úroveň okresu. Z těchto důvodů budeme práci členit do dvou základních vyhodnocovacích úrovní:
• kraj
• okres
Zdroj dat pak pokládáme za metodu jejich zjišťování (SLHP a NIL ČR).

Obsah 

1. Plochy nízkého a středního lesa podle krajů a metody zjišťování
2. Plochy nízkého a středního lesa podle okresů vybraných krajů (SLHP 2000)
2.1 Les nízký a střední v okresech jihomoravského kraje
2.2 Les nízký a střední v okresech zlínského kraje
2.3 Les nízký a střední v okresech olomouckého kraje
2.4 Les nízký v okresech středočeského kraje
3. Závěr


 

1. Plochy nízkého a středního lesa podle krajů a metody zjišťování


Plochy nízkého lesa v jednotlivých krajích jsou obsahem níže uvedeného obrázku. Z takto prezentovaných dat vyplývá, že průměrná velikost nízkého lesa v krajích v ČR je 248 ha (SLHP), resp. 1 511 ha (NIL ČR). Za kraje, ve kterých je tvar lesa nízkého nejvíce zastoupen (uváděná konkrétní plocha v kraji je větší než průměrná plocha v krajích v ČR) je možno považovat kraj jihomoravský a zlínský (SLHP, NIL ČR) a kraj jihočeský a ústecký (NIL ČR).  

nizky_CR

Legenda (čísla krajů):
1: jihomoravský, 2:zlínský, 3: olomoucký, 4: moravskoslezský, 5: Praha, 6: středočeský, 7: liberecký, 8: královéhradecký, 9: pardubický, 10: Vysočina, 11: jihočeský, 12: plzeňský, 13: karlovarský, 14: ústecký

Plochy středního lesa v jednotlivých krajích jsou předmětem níže uvedeného obrázku. Je možno konstatovat, že průměrná velikost středního lesa v krajích v ČR je 37 ha (SLHP), resp. 3 922 ha (NIL ČR). Za kraje, ve kterých je tvar lesa středního nejvíce zastoupen podle údajů SLHP je možno považovat kraj jihomoravský (378 ha) a kraj olomoucký (133 ha). Pokud k danému účelu vyžijeme údajů NIL ČR, pak výčet již uvedených krajů musíme rozšířit o kraj zlínský, ústecký, středočeský a moravskoslezský.

stredni_CR
Legenda (čísla krajů):
1: jihomoravský, 2:zlínský, 3: olomoucký, 4: moravskoslezský, 5: Praha, 6: středočeský, 7: liberecký, 8: královéhradecký, 9: pardubický, 10: Vysočina, 11: jihočeský, 12: plzeňský, 13: karlovarský, 14: ústecký

 

2. Plochy nízkého a středního lesa podle okresů vybraných krajů (SLHP 2000)


Prezentovány jsou údaje ploch nízkých a středních lesů okresů z těch krajů, ve kterých se tyto tvary vyskytují. Bylo již uvedeno, že tyto údaje pocházejí pouze z SLHP 2000, neboť v NIL ČR (2001 – 2004) úroveň sumarizace pro okres neexistuje.

Pozornost proto soustředíme na následující kraje (a jejich okresy): v případě nízkého lesa musíme zaměřit svoji pozornost na kraj jihomoravský, zlínský a středočeský, neboť z celkové plochy tohoto tvaru lesa v ČR se 82% nachází v kraji jihomoravském, 16% v kraji zlínském a necelá 2% v kraji středočeském.  Střední lesy pak budeme hledat především v kraji jihomoravském a olomouckém, neboť téměř 74% lesů tohoto tvaru lesa se nachází v kraji jihomoravském a 26% v kraji olomouckém.

2.1 Les nízký a střední v okresech jihomoravského kraje


Jak je z prezentovaných dat patrno, v tomto kraji můžeme nalézt jak lesy tvaru lesa nízkého, tak i lesa středního. Budeme-li chtít hledat nízké lesy v jihomoravském kraji, pak bychom měli určitě zavítat do okresů Hodonín a Brno – město, neboť právě v těchto okresech se nachází více jak 50% všech nízkých lesů daného kraje. Střední lesy doporučujeme hledat především v okrese Brno – město, kde se vyskytují na ploše 268 ha, což představuje 71% všech středních lesů tohoto kraje.

 Okres  nízký les
 Okres  střední les
 plocha  %  plocha  %
 Hodonín  800.29  28  Brno - město  268.24  71
 Brno - město
 713.51  25  Znojmo  101.35  27
 Vyškov  475.44  17  Brno - venkov
 8.80  2
 Znojmo  377.27  13  Hodonín  0.00  0
 Břeclav  304.17  11  Vyškov  0.00  0
 Brno - venkov
 173.45  6  Břeclav  0.00  0
 Blansko  0.00  0  Blansko  0.00  0
 Celkem  2844.13  100  Celkem  378.39  100


2.2 Les nízký a střední v okresech zlínského kraje


Les nízký se ve zlínském kraji vyskytuje především v okrese Kroměříž a to na ploše 375 ha. Zastoupení lesa středního je v tomto kraji mizivé. Evidovány jsou 2ha v okrese Uherské Hradiště. V tomto kraji se především vyskytují lesy nízké.

 Okres  nízký les
 Okres  střední les
 plocha  %  plocha  %
 Kroměříž  374.95  66  Uherské Hradiště
 2.06  100
 Uherské Hradiště  114.69  20  Kroměříž  0.00  0
 Zlín  74.72  13  Zlín  0.00  0
 Vsetín  0.00  0  Vsetín  0.00  0
 Celkem  564.36  100  Celkem  2.06  100


2.3 Les nízký a střední v okresech olomouckého kraje


Výskyt lesa nízkého v olomouckém kraji je minimální, neboť je evidován pouze v okrese Olomouc a to na necelých 3ha. Výrazně lepší je z tohoto pohledu rozšíření lesa středního. Ten je evidován v tomto okrese téměř na 130 ha, což představuje 98% všech středních lesů daného kraje. V tomto kraji se především tedy vyskytují lesy střední.

 Okres  nízký les
 Okres  nízký les
 plocha  %  plocha  %
 Olomouc  2.84  87  Olomouc  129.55  98
 Jeseník  0.32  10  Jeseník  1.52  1
 Šumperk  0.12  4  Přerov  1.50  1
 Přerov  0.00  0  Šumperk  0.00  0
 Prostějov  0.00  0  Prostějov  0.00  0
 Celkem  3.28  100  Celkem  132.57  100


2.4 Les nízký v okresech středočeského kraje


Les střední není ve středočeském kraji evidován. Les nízký se zde vyskytuje na ploše necelých 44 ha, 87% z této rozlohy se vyskytuje v okrese Praha – západ.

 Okres  nízký les
 plocha  %
 Praha - západ
 37.88  87
 Příbram  5.81  13
 Benešov  0.00  0
 Beroun  0.00  0
 Kladno  0.00  0
 Kolín  0.00  0
 Kutná Hora
 0.00  0
 Mělník  0.00  0
 Mladá Boleslav  0.00  0
 Nymburk  0.00  0
 Praha - východ
 0.00  0
 Rakovník  0.00  0
 Celkem  43.69  100


3. Závěr

Jak je z doposud napsaného patrné, můžeme konstatovat, že jak lesy tvaru lesa nízkého, tak i středního se na území našeho státu vyskytují. Pokud bychom měli doporučit kraj, ve kterém bychom určitě měli  tyto lesy nalézt, pak jednoznačně můžeme doporučit se vydat do kraje jihomoravského. Pokud bychom chtěli být ještě konkrétnější, pak bychom zavítali především do okresu Hodonín (nízký les) a Brno - město (střední les).

Poznámka na úpný závěr: Že výčet míst, ve kterých se vyskytují tyto tvary lesů není úplný?! Pak neváhejte a dejte nám o tom vědět. Děkujeme. 


Shlédnutí: 13463

Komentáře (2)
RSS komentáře
1. 04-09-2007 16:10
 
Epochální iluze
Vážení kolegové! Doporučuji k Vaší úvaze článek v LP 11/2004 Několik poznámek k výmladkovému a sdruženému lesu, kde jsem se snažil zdokladovat, jak a proč je současný stav evidence tvarů lesa v ČR onou Epochální iluzí(půjčený termín od prof.Svitáka). Tím, že se tvary lesa téměř nesledují, můžeme tvrdit, že máme pouze několik tisíc ha nízkého lesa(vycházel jsem ze Zelené zprávy), ale ve skutečnosti je plocha nízkého lesa mnohem rozsáhlejší, jenomže my nevíme jak je rozsáhlá. Stačí jen porovnat plochy druhů dřevin dle Zel. zprávy či jiných přehledů a vynásobit odhadem zastoupení nízkého lesa. Jde především o akát, dále dub, habr, lípu, ale i vrby, topoly, olše, břízy, jasany atd. Operovat s Vámi uváděnými podklady lze pouze pro ilustraci, jak současný stav evidence neříká nic o skutečném zastoupení nízkého a středního lesa.(Na okrese Znojmo uvádíte 101 ha středního lesa a jen město Mor,Krumlov má v LHP vylišeno více jak 104 ha, dále je dle evidence na tomtéž okrese 377 ha lesa nízkého a vím o pouhých 7 obcích, které mají cca 500 ha akátin výmladného původu,což je ve zdejších končinách převládající tvar lesa jehož výměra jde do tisíců ha.) Utinek
Host
 
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
2. 05-09-2007 11:01
 
Re: Epochální iluze
Podle mne není SLHP nebo inventarizace lesů hodnověrným zdrojem informací o tom, zda se někde vyskytuje, či nevyskytuje nízký les. Je totiž potřeba rozlišovat mezi nízkým lesem obhospodařovaným jako nízký les a mezi nepravou kmenovinou v poslední fázi nepřímého převodu na les vysoký. Jak víme, v minulé éře byly převody záležitostí politickou a tak mnohdy vykázáním tvaru lesa vysokého místo nízkého příslušná hospodářská jednotka tzv. "naplnila závěry sjezdu" a "splnila socialistický plán". Jsme si vědomi toho, že publikovaný článek nemusí se skutečností korespondovat, spíše je to ukázka toho, že vše se může stát hrou číslic.
Host
 
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

Aktualizováno ( Wednesday, 05 September 2007 )
 
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0