Advertisement
Cíl projektu Tisk E-mail

Cílem projektu je poskytnout vlastníkovi lesního majetku, odbornému lesnímu hospodáři a státní správě fundovaný podklad pro alternativní způsob hospodaření, při němž bude lépe prosperovat v souladu s udržením biodiverzity a podpořením ostatních funkcí lesa.

Předpokládané výsledky projektu:

 • strukturovaný a analyzovaný rozbor historických a současných poznatků o nízkém a středním lese v celoevropském kontextu (včetně legislativy),
 • založení vzorových objektů,
 • evaluace produkčního a ekonomického potenciálu nízkých a středních lesů,
 • komplexní návrh fytotechniky nízkého a středního lesa,
 • metodika inventarizace a hospodářské úpravy nízkého a středního lesa, 
 • návrh legislativních změn umožňujících alternativní hospodaření v souladu s výsledky.

Dílčí cíle projektu

A) 1.5.2007 - 31.12.2007: Rozbor literatury historických a současných poznatků o nízkém a středním lese v celoevropském kontextu včetně legislativy.
 • přehled historických poznatků o pěstování a produkci nízkého a středního lesa
 • přehled současných zahraničních poznatků a biotechnologických postupů aplikovaných v nízkých a středních lesích 
 • rozbor stávající legislativy vztahující se k této problematice členských států EU

 

B) 1.5.2007 - 31.10.2008: Založení vzorových objektů managementu nízkého a středního lesa.
 • databáze vzorových objektů managementu nízkého a středního lesa

 

C) 1.1.2008 - 30.6.2010: Evaluace produkčního a ekonomického potenciálu nízkých a středních lesů.
 • růstové tabulky hlavních dřevin nízkého a středního lesa
 • nákladový a výnosový ekonomický model hospodaření v nízkém a středním lese.

 

D) 1.1.2008 - 30.6.2010: Fytotechnika, metodika inventarizace a systém hospodářské úpravy nízkého a středního lesa.
 • fytotechnika diferencovaná dle druhu dřeviny, stanoviště a produkčního cíle (štěpka, palivo).

 

E) 1.7.2010 - 31.12.2011: Návrh legislativních změn umožňujících alternativní hospodaření v lesích nízkého a středního tvaru.
 • návrh legislativních změn na úrovni lesního zákona a prováděcích předpisů.
 
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0