Advertisement
Město Ingolstadt sází na střední les Tisk E-mail
Příspěvek přidal Michal Kneifl   
Wednesday, 09 July 2008

Volně přeloženo z článku Huberta Krenzlera "Ingolstadt setzt auf Mittelwald"  publikovaný na www.waldwissen.net.

Hospodaření v duchu zásad středního lesa je dnes raritou. Přitom byl tento tvar lesa po dlouhou dobu velice oblíbený a poskytoval současně téměř všechny myslitelné sortimenty. Neustále se zvyšující poptávka po palivovém dříví a zájmy ochrany přírody způsobují, že se střední les opět ocitá v centru pozornosti.

V Gerolfingerské doubravě bylo hospodaření v duchu středního lesa opuštěno na téměř 40 let. Od roku 2000 je tento lesní komplex lužního lesa opět obhospodařován tradičním způsobem. Jelikož střední les produkuje nezanedbatelné množství palivového dříví a protože dnes rovněž významně stoupá poptávka po cenných sortimentech, rozhodlo se město Ingolstadt zařadit všechny k tomu vhodné lokality do středního lesa. 

Gerolfingerská doubrava leží severně od města Ingolstadt na severním břehu Dunaje. Plochy vhodné a vybrané pro střední les se všechny nacházejí na postglaciálních náplavech. Typologicky jsou zde typické čerstvé, na humus bohaté lužní jílovité půdy, ideální pro růst tvrdých listnatých dřevin.

Typické hospodaření ve středním lese zde bylo v roce 1964 opuštěno především z důvodu zániku práv občanů na těžbu palivového dříví. Do té doby bylo obmýtí spodních etáží 20 let, obmýtí horních etáží 80-160 let.

Kolem roku 1990 byly zpracovány četné posudky a studie s cílem vyhlásit Gerolfingerskou doubravu jako chráněnou oblast. Žijí zde četné druhy brouků, lokalita je cenná pro výskyt strakapouda prostředního a lejska bělokrkého. Posudky negativně hodnotily skutečnost, že po opuštění tradičního konceptu hospodaření došlo k zapojení porostů a navrhly obnovení výmladkového hospodaření na ploše okolo 30ha.

V letech 1995-1999 bylo lesní správou města Ingolstadt založeno 3,7ha pokusných ploch středního lesa. Nový lesní hospodářský plán s platností od 1.1. 2000 umožnil městu návrat k původnímu hospodaření v porostech s vhodným výchozím stavem. Přitom se vycházelo z plánované budoucí výměry středního lesa o ploše 30ha. Díky prudce stoupajícím cenám palivového dříví bylo v rozpětí let 2000-2006 vytěženo celkem 32,5 hektarů budoucího středního lesa. Byla tím dosažena původně plánovaná plocha 30ha. Jelikož se doposud vytěžené plochy velice dobře zmlazují, přistoupila lesní správa k přiloučení dalších 112 hektarů do tvaru středního lesa. Při obmýtí cca 25 let bude realizována roční těžební plocha asi 4,5ha. Dosavadní hektarové objemy těžeb se pohybují v průměru okolo 23 krychlových metrů hroubí (9-110 v závislosti na podílu objemu těžených výstavků). Toto množství je možno povýšit ještě o cca 10 kubíků nehroubí.

 


Shlédnutí: 9636

Napište první komentář
RSS komentáře

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

Aktualizováno ( Thursday, 10 July 2008 )
 
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0