Advertisement
Seriál příspěvků o převodech lesa – VI. (Metoda Utinkova) Tisk E-mail
Příspěvek přidal Jan Kadavý   
Tuesday, 30 December 2008
Seriál příspěvků o převodech lesa nízkého na les vysoký (střední) ukončujeme popisem metody, která je snahou o skloubení v úvodních příspěvcích již popsaných metod a návrhem na vlastní řešení této problematiky. Záměrně tak zakončujeme tento cyklus pojednáním o převodu na les střední pro konkrétní oblast, kterou v tomto případě jsou lesy města Moravský Krumlov.

3.6 Metoda Utinkova

Převod pařezin na les střední byl dle Utinka inspirován nepřímým převodem přes les střední, navrženým a prováděným na přelomu 19. a 20. století J. Wiehlem a Nanquettovou metodou (UTINEK 2004, 2006). Je naplánován a rozdělen do tří etap, první dvě mají dle metody J. Wiehla i dle Nanquetovy metody délku původního obmýtí pařeziny, třetí je neohraničená:

I)   Obnova s ponecháním výstavků
II)  Tvorba plně hodnotného středního lesa
III) Hospodaření ve středním lese


 ad I: Obnova s ponecháním výstavků


Etapa má trvat přibližně 40 let (obmýtí původní dubové pařeziny). Skládá se z fáze přípravné a tří fází clonných sečí:

a) přípravná fáze

 • pro porosty pěstebně zanedbané (sanitární výběr, souše a schnoucí jedinci, s proschlými korunami apod.)
 • u porostů normálně vychovávaných je tato fáze zbytečná


b) 1. fáze clonné seče

 • zahájit ve věku porostů cca 80 let, trvá přibližně tři až pět let
 • do dvou až tří let po opadu žaludů provést první prosvětlení (intenzita dle stavu porostu)
 • odstranění netvárné podúrovně  a úrovně, čehož vyplývá pomoc vývoji korun nadějných jedinců s přímým kmenem a odpovídající korunou
 • těžba zralých výstavků (s d1,3 přes 50 cm)
 • celkem vyznačit přibližně 1/3 jedinců a vytěžit asi 25% zásoby
 • zásah poměrně opatrný, zakmenění na hodnotě 0,7 – 0,8


c) 2. fáze clonné seče

 • zahájit v období, kdy prosvětlený porost téměř obnovil zápoj a semenáčky začínají znovu trpět zástinem (semenáčky dosahují 30 – 40 cm výšky)
 • podporovat zmlazení modřínu či borovice (pokud se vyskytuje)
 • vyznačování a provádění těžby s cílem podpory budoucích výstavků a uvolnění zmlazení
 • dokončit těžbu zralých výstavků (pokud již není zapotřebí opad jejich žaludů)
 • porost je již značně prořeďen – začínáme odstraňovat pňové výstřelky
 • trvale označujeme cílové výstavky (červenou barvou)
 • výřez nežádoucích dřevin, pročistky a redukce výmladků
 • podpora zmlazení borovice a modřínu


d) 3. fáze clonné seče

 • poslední fáze clonné obnovy tvorby středního lesa s počátkem 6 – 10 let od zahájení převodu
 • vytěžení posledních zralých výstavků a ponechání pouze výstavkové etáže ze stromů pokud možno semenného původu
 • snaha vytvořit z nárostů nadějné tyčoviny až nastávající kmenoviny s dostatečným zastoupením dubu semenného původu (při zachování jedinců dubu původu výmladného i habrů, event. dalších dřevin – LP, BRK, BR apod.)
 • výchovné zásahy opakovat minimálně 2x za decennium
 • přibližný počet výstavků: 80 – 120 kusů na jeden hektar
 • výsledek: dvouetážový porost

 

ad II: Tvorba plně hodnotného středního lesa


Cíl: tvorba trojetážového porostu

 • horní etáž: pozůstatky výstavků semenného původu
 • prostřední – hlavní etáž: musí být dostatečně rozvolněná (přednostně z ní budou odstraňováni jedinci výmladného původu) = zásobárna pro výběr výstavků
 • spodní etáž: hloučkovitý až skupinovitý nárost dubu

 

ad III: Hospodaření ve středním lese

 

 • dle principů výběrného hospodaření hloučkovitým až skupinovitým způsobem.

 

3.6. 1 Citovaná literatura


UTINEK, D. (2004): Převody pařezin na střední les v městských lesích Moravský Krumlov (založení výzkumných ploch). Disertační práce. LDF MZLU, Brno. 124 stran.
UTINEK, D. (2006): Návrat ke středním lesům v městských lesích Moravský Krumlov. Lesnická práce č.2.

Jan Kadavý
Konec šestého posledního dílu

Shlédnutí: 9451

Napište první komentář
RSS komentáře

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

Aktualizováno ( Tuesday, 30 December 2008 )
 
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0