O semináři „Nízké a střední lesy v krajině“ Tisk E-mail
Příspěvek přidal Jan Kadavý   
Saturday, 11 April 2009
Začátkem dubna tohoto roku se na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně uskutečnil odborný seminář s názvem Nízké a střední lesy v krajině. Kromě již zmiňované Lesnické a dřevařské fakulty tento seminář dále spolupořádal Nadační fond prof. Augusta Bayera a Ministerstvo životního prostředí ČR. Seminář se uskutečnil i proto, neboť v současné době je na LDF MZLU v Brně kromě jiného řešen grant VaV MŽP TARMAG – Biodiverzita a cílový management ohrožených a vzácných organismů v biotopech nízkých a středních lesů v soustavě NATURA 2000. Grant je pětiletý a ukončen bude v roce 2011. Semináře se zúčastnilo přibližně 90 účastníků.

 

Seminář Nízké a střední lesy v krajině proběhl ve dvou dnech, tj. 3. a 4. dubna 2009. První den byl věnován prezentování základních příspěvků semináře, ve dni následujícím se uskutečnila exkurze s prohlídkou NPR Hádecká planinka, která byla zakončena návštěvou experimentální plochy nízkého a středního lesa projektu TARMAG na polesí Bílovice Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.

První den semináře byl rozdělen do tří základních tematických bloků:

 1. Management nízkého a středního lesa
 2. Biodiverzita nízkých a středních lesů
 3. Starobylé lesy

 

1. Management nízkého a středního lesa


V rámci prvního tematického bloku, který moderoval a řídil Doc. Ing. Antonín Buček, CSc. z LDF MZLU v Brně, vyslechli účastníci semináře příspěvky s tematikou managementu nízkého a středního lesa:

 • Cíle a obsah projektu TARMAG (L. Jankovský)
 • Hospodaření ve tvaru nízkého a středního lesa z pohledu české legislativy (D. Utinek)
 • Základy hospodaření v nízkém a středním lese (R. Knott, V. Hurt, J. Kadavý, M. Kneifl)
 • Rozšíření nízkého a středního lesa v Evropě a na území ČR (J. Kadavý, M. Kneifl)
 • Založení experimentální plochy nízkého a středního lesa projektu TARMAG na území ŠLP Masarykův les Křtiny (J. Kadavý, M. Kneifl, R. Knott)
 • Možnosti zavedení pařezinného hospodářství a převodu na tvar středního lesa na vybraných lokalitách v NPR Karlštejn (V. Buriánek, J. Liška)
 • Výmladkové hospodaření na Liteňsku v Českém krase ve 30. letech 20. století
 • Jaká je budoucnost lesa nízkého na Lesní správě Znojmo? (P. Voborník)
 • Návrat ke střednímu lesu v lesích města Ingolstadt (R. Knott, M. Servus, J. Kadavý, M. Kneifl)
 • Modelové srovnání výnosovosti nízkého a vysokého dubového lesa (M. Kneifl, J. Kadavý)

 

2. Biodiverzita nízkých a středních lesů


Druhý blok semináře moderoval a řídil Ing. Dušan Utinek, Ph.D. z Ministerstva životního prostředí ČR. Tento blok byl zaměřen na problematiku biodiverzity nízkých a středních lesů. V rámci tohoto bloku byly předneseny následující příspěvky:

 • Role vegetativní regenerace a propagace dřevin v přirozených podmínkách ČR (P. Maděra, M. Martinková)
 • Nízký a střední les versus ochrana přírody (M. Servus, J. Kadavý, M. Kneifl)
 • Možnosti využití nízkého lesa v ochraně přírody a krajiny (M. Girgel, D. Lacina, H. Psotová)
 • Samovolný vývoj habrové doubravy v PR Zábělá (J. Berkovec)
 • Výmladkové lesy vyšších poloh na Českomoravské vrchovině (L. Vodová)
 • Model rozšíření bukových lesů výmladkového původu v severní části Bílých Karpat (D. Volařík)
 • Dlouhodobé změny diverzity vegetace bývalých pařezin Milovického lesa (R. Hédl, M. Kopecký)
 • Centra rostlinné rozmanitosti v hospodářském lese ŠLP Křtiny v blízkosti obcí (P. Jelínek)
 • Výmladkové hospodaření jako management umožňující přežití ohrožených saproxylických organizmů (L. Čížek)
 • Reakce entomofauny na proředění porostů za účelem jejich převodu na les střední, resp. nízký (J. Foit, V. Hula, J. Beránek)
 • Jak chránit motýly a brouky zároveň? Smířlivé zamyšlení po třinácti letech (M. Konvička)

 

3. Starobylé lesy


Třetí blok byl zaměřen na problematiku starobylých lesů. Tento blok moderoval a řídil Ing. Ivo Machar, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci. Odpřednášeny byly následující příspěvky:

 • Bosonožský hájek jako příklad starobylého lesa (A. Buček)
 • Starobylé lesy – pojetí v České republice a v zahraničí (M. Roudná)
 • Koncept starobylých lesů a ochrana biodiverzity středoevropských lužních lesů (I. Machar)
 • Nížinné lesy v historické perspektivě: krajinná archeologie a GIS (J. Müllerová, R. Hédl, P. Szabó)


Druhý den semináře Nízké a střední lesy v krajině byl věnován exkurzi. Účastníci navštívili NPR Hádecká planinka, která leží na severovýchod od města Brna, směrem na obec Ochoz u Brna. Role průvodců se ujali Doc. Dr. Ing. Petr Maděra a Doc. Dr. Ing. Jan Štykar. Exkurze byla ukončena návštěvou experimentální plochy nízkého a středního lesa projektu TARMAG, která je umístěna v těsné blízkosti NPR Hádecká planinka. Základní informace o této ploše na místě podali Dr. Ing. Jan Kadavý a Ing. Michal Kneifl, Ph.D. Bližší charakteristika obsahové náplně jednotlivých zastávek exkurze je obsahem fotogalerie tohoto serveru.

Příspěvky, které jsou součástí sborníku semináře a které jsme jako řešitelé projektu Nízký a střední les – plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa a jako spoluřešitelé projektu Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě NATURA 2000 na semináři prezentovali v nejbližší době opublikujeme v plném znění i na tomto serveru.


Shlédnutí: 12650

Napište první komentář
RSS komentáře

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

Aktualizováno ( Friday, 17 April 2009 )
 
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0