Metodika založení a popis výzkumných ploch nízkého a středního lesa projektu TARMAG Print E-mail
Written by Jan Kadavý   
Monday, 12 September 2011
There are no translations available

Přinášíme tímto metodický materiál, který byl v nedávné době zpracován částí řešitelského kolektivu projektu NaSL. Materiál se zabývá problematikou založení výzkumných ploch nízkého a středního lesa na území Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny (projekt TARMAG). Dokument je zaměřen na charakterizování výzkumných ploch, specifikuje jejich způsob založení, velikosti a samotné členění na jednotlivé varianty. Detailně se věnuje jak plochám, které slouží k vytvoření nízkého lesa, tak i těm, které jsou určeny k dlouhodobému převodu na les střední.

Plochy projektu TARMAG byly založeny s cílem vytvořit - pokud možno co nejdříve - podmínky "světlého" lesa tak, aby ostatní členové širokého řešitelského kolektivu mohli sledovat vzájemné spolupůsobení tohoto tvaru lesa a vybraných druhů organismů. Smyslem a hlavním cílem projektu TARMAG je hledat odpovědi na otázky biodiverzity a managementu ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích na stanovištích soustavy NATURA 2000.

Kniha je napsána v anglickém jazyce a její originální název je  "Biodiversity and Target Management of Endangered and Protected Species in Coppices and Coppices-With-Standards Included in System of NATURA 2000 (Methodology of Establishment of Experimental Research Plots in the Conversion to Coppice and Coppice-with-Standards and their Description)".

Dokument je volně ke stažení.


Views: 10715

Be first to comment this article
RSS comments

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

Last Updated ( Wednesday, 14 September 2011 )
 
Template by SCHAFFENSKRAFT.INFO © 2008 | CSS 2.1 | XHTML 1.0