Aktuality
 • 26. 1. 2012: Oficiálně byla odeslána závěrečná zpráva projektu na NAZV MZe ČR. Zpráva popisuje výsledky za poslední rok řešení a souhrrné informace a výstupy za celou dobu řešení projektu. 
 • 26. 1. 2011 proběhlo oponentní řízení projektu za rok 2010
 • 12.7.2010: ÚHÚL LDF MENDELU a SVOL, pod záštitou MZe ČR sekce lesního hospodářství, zvou na konferenci Nízký a střední les - plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa. Konference se uskuteční 21.10. - 22.10. 2010 v Horce nad Moravou. Bližší informace ke stažení: word - pdf.
 • 26.2.2010: Zveřejňujeme další část z oponované zprávy projektu za rok 2009. Tato popisuje definování základních parametrů ekonomického modelu nízkého (středního) lesa (etapa I za rok 2010).
 • 24.2.2010: Byla opublikována dílčí část z oponované zprávy projektu za rok 2009. Jedná se o část, která popisuje  definování parametrů obecného růstového modelu nízkého lesa (etapa I za rok 2009).
 • 1.2. 2010: 28.1. 2010 proběhlo oponentní řízení projektu za rok 2009
 • 23. 9. 2009 se v Kostelci nad Černými lesy uskuteční konference Možnosti přírodě blízkého lesního hospodářství v českých zemích. Na konferenci zve ČZU v Praze.
 • 2.3. 2009: Nízké a střední lesy v krajině je název semináře, který se uskuteční 3.4. - 4.4. 2009 na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Kontaktní osoba: Ing.Martin Svátek, Ph.D., tel.: +420545134058, e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny , ÚLBDG LDF MZLU v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno.
 • 20.2. 2009: Opublikovány byly další dílčí části z oponované zprávy projektu za rok 2008. Jedná se o část, která popisuje strukturu dat databáze projektu, a části, které jsou zaměřeny na fytotechniku a inventarizaci (etapa I za rok 2008).
 • 19.2. 2009: K dnešnímu dni byly opublikovány dílčí části  z oponované  zprávy projektu za rok 2008. Jedná se o údaje, které se vztahují k výzkumným plochám projektu: charakteristika, uspořádání a stabilizace těchto ploch. 
 • 19.1. 2009: Prohlédněte si katalog výzkumných ploch (objektů) našeho projektu.
 • 15.1. 2009: Oponentní řízení k řešení projektu za rok 2008 se uskuteční  21.1. 2008  na LDF MZLU v Brně.
 • 3.10. 2008: Nový vzhled webu. Svůj názor na nový vzhled můžete vyjádřit v připravené anketě.  Za váš názor děkujeme.
 • 10.7. 2008: Vyjádřete svůj názor a odpovězte na některou anketní otázku. Děkujeme!
 • 19.6. 2008: SVOL zve na seminář spojený s venkovní exkurzí: "Budoucnost hospodaření ve středním lese", který proběhne v Moravském Krumlově.
 • 28.5. 2008: K dnešnímu dni byl zprovozněn Slovníček základních pojmů, které se vztahují k problematice nízkého a středního lesa. Nové pojmy mohou zakládat jen přihlášení (registrovaní) uživatelé. Předpokládáme, že s vaší pomocí bude postupně nabývat na obsahu a kvalitě.
 • 1.5. 2008: K danému dni nabylo účinnosti nařízení vlády (ze dne 16.4. 2008) o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích (č. 147/2008 Sb.).
 • 24.1. 2008: Před expertní radou projektu byla úspěšně oponována Literární rešerše projektu. Je zveřejněna na tomto webu v sekci Literatura - Literatura detailně.
 • 9.1. 2008: Řešitelský tým dokončil zprávu - literární rešerši k oponování  expertní radou projektu.  Oponentní řízení se uskuteční  24.1. 2008  na LDF MZLU v Brně.
 • 22.11. 2007: Kostelec n. Č.l. - FLD ČZU Praha a VÚLHM (Strnady) zvou na konferenci: Obnova lesního prostředí při zalesňování nelesních a degradovaných půd. 
 • 30.10. 2007: Kostelec n. Č.l. - FLD ČZU Praha (Katedra HÚL) zve na seminář: Nové trendy v měření dendrometrických veličin.
 • 17.-18.10. 2007: Kostelec n. Č.l. - FLD ČZU Praha a MŽp ČR, LČR s.p. a Středočeský kraj zvou na konferenci, seminář a exkurzi. Téma: Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesů pro jejich stabilitu, produkční a mimoprodukční funkce.
 • 11.10. 2007: Kostelec n. Č.l. - FLD ČZU Praha a Lesnická práce zvou na seminář. Téma: Racionální využívání lesní biomasy pro energetické účely. 
 • 9.-10.10. 2007: České Žleby - Správa NP a CHKO Šumava pořádá odborný seminář. Téma: HÚL v lesích NP Šumava.
 • 8.8. 2007: Ministerstvo Zemědělství ČR dokončilo návrh Akčního plánu pro biomasu 2008 – 2010 (AP). Návrh byl zpracován již v předpokládané struktuře budoucího Akčního plánu pro Českou republiku tak, jak bude předložen k projednání Vládou ČR.
 • Akční plán pro biomasu ke stažení zde
 • 24.-25.5. 2007: Moravský Krumlov - Česká lesnická společnost, pobočka PRO SILVA BOHEMICA a Městské lesy Moravský Krumlov, s.r.o. pořádají seminář s exkurzí. Téma: Jaká je budoucnost hospodaření ve středním lese?