Literatura projektu

108_0811_sSoučástí projektu je zpracování rozsáhlé rešerše týkající se současných a historických zdrojů informací. Je  faktem, že pouze z části byly k danému účelu využity elektronické informační zdroje, protože jejich obsah zpravidla nesahal dále než do roku 1970. Bohužel většina prací týkající se pěstování nízkého lesa je datována daleko před tento časový horizont. Provádíme i analýzy archivních materiálů, neboť je evidentní, že historické materiály, zejména z 18. a počátku 19. století jsou psány německým kurentem (švabachem). Velmi slibným se jeví rozbor francouzských zdrojů, neboť zejména ve Francii lze dnes nalézt aktivně obhospodařované nízké a střední lesy.

Nezbytným se rovněž zdá provedení rozboru legislativních norem států Evropské unie, případně států dalších, ve vztahu k nízkému a střednímu lesu.