Účel vzorových objektů webu

108_0813_sNa základě aktuálního stavu lesních porostů (porosty s charakterem nízkého či středního lesa), stanovištních podmínek (pahorkatiny, luh) a souhlasu vlastníka jsou vybírány porosty, které můžeme označit jako reprezentativní pro zvolený typ hospodaření.

V rámci vybraných porostů jsou stabilizovány zkusné plochy v počtu splňujícím předpoklad dostatečné přesnosti výsledných dat (zásoba, biometrické veličiny, přírůsty). Plochy jsou voleny tak, aby pokryly spektrum podmínek, co do dřeviny, stanoviště, typu porostu a jeho vývojového stadia. V rámci vzorových objektů (hospodářství) jsou vhodně vybrány, stabilizovány a označeny zkusné plochy, na kterých je sledován vývoj vybraných biometrických veličin, evidován pěstební režim a v rámci něj i náklady pro následná ekonomická hodnocení. Počet a výměra zkusných ploch je vybrána tak, aby poskytla záruku validních statistických dat pro následné analýzy.

 

Vzorové objekty projektu jsou umístěny na území následujících majetků:

  • Městské lesy Moravský Krumlov
  • Lesy města Olomouce
  • Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny 

 

Máte pocit, že víte o vhodném objektu pro účely našeho projektu? Pak neváhejte a dejte nám, prosím, o něm vědět! Děkujeme vám.