O konferenci „Nízký a střední les – plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastník
Příspěvek přidal Jan Kadavý   
Monday, 01 November 2010
Konference nesla název "Nízký a střední les – plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa." Uspořádala ji Mendelova univerzita v Brně (Ústav hospodářské úpravy lesů lesnické a dřevařské fakulty) a Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) pod záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství (sekce lesního hospodářství). Místem konference pořádané ve dnech 21. a 22. října 2010 byl lesní majetek města Olomouce.
 
Hlavním cílem konference bylo především formou přednášek a odborné exkurze zprostředkovat informace, které se vztahují k problematice hospodaření v nízkých a středních lesích a informovat o projektu, jehož cílem je ověřit ekonomickou výhodnost případného znovuzavádění historických tvarů nízkého a středního lesa do lesnického hospodaření v podmínkách ČR.

První den konference vyslechli účastníci přednášky v prostorách Lovecké chaty v Horce nad Moravou. Druhý den pak proběhl na území lesního komplexu Království, který je obhospodařován městskou akciovou společností Lesy města Olomouce, a.s. v rámci založených výzkumných ploch s cílem převodu stávajících porostů na les střední.

Přednášky byly rozděleny do dvou bloků (příspěvky vyžádané a ostatní). V prvním bloku zazněly následující příspěvky:
• Ing. Martin Žižka, Ph.D. (Mze ČR): Aktuální změny ve státní správě lesů ČR ve vazbě na Národní lesnický program (NLP).
• Ing. Dušan Utinek, Ph.D. (Mžp ČR): Střední a nízký les – skomírající relikt, šance či mýtus?
• Prof. Ing. Petr Kantor, CSc. (LDF MENDELU): Nástin zásad a principů pěstování nízkých a středních lesů.
• Ing. Robert Knott, Ph.D. (LDF MENDELU): Modelová schémata obhospodařování nízkých a středních lesů.
• Dr. Ing. Jan Kadavý (LDF MENDELU): Projekt "Nízký a střední les jako plnohodnotná alternativa hospodaření pro malé a střední vlastníky lesů".
 
V druhém bloku referátů byly prezentovány následující příspěvky: 
• Ing. Dušan Utinek, Ph.D. (Mžp ČR) a Ing. Vilém Urbánek (FLE ČZU): Časová úprava převodů či hospodaření v nízkém a středním lese.
• Ing. Michal Kneifl, Ph.D. (LDF MENDELU): Ekonomické aspekty hospodaření v lese nízkém a středním, produkční a výnosové srovnání nízkého a vysokého lesa.
• Dr. Ing. Jan Kadavý (LDF MENDELU): Pařezová výmladnost jako základ obnovy a produkce nízkého lesa.
• Ing. Václav Hurt, Ph.D. (LDF MENDELU): Tloušťkový přírůst uvolněných výstavkových stromů při převodu na střední les na příkladu lokality Království.
• Dr. JUDr. Ing. Martin Flora (LDF MENDELU): Právní aspekty problematiky nízkého a středního lesa.
 
Bloky referátů moderoval Ing. Michal Servus (SCHKO Litovelské Pomoraví).

Následující den (22. říjen 2010) byl věnován odborné exkurzi v lese Království, která na založených výzkumných plochách na majetku města Olomouce demonstrovala výsledky započatých převodů stávajících porostů na les střední. O historickém hospodaření tvarem lesa středního, převodech na les vysoký a současných způsobech obhospodařování porostů této části majetku přítomné informoval ředitel společnosti Ing. Roman Šimek. Účastníkům byly následně v terénu prezentovány výzkumné plochy projektu "Nízký a střední les jako plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa". Konference se zúčastnilo přibližně 50 účastníků z celé ČR. 
 
Blíže fotogalerie na našem serveru. 


Shlédnutí: 16392

Napište první komentář
RSS komentáře

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

Aktualizováno ( Wednesday, 03 November 2010 )